Seleccionar página

Editor de materials curriculars

Lugar: Alzira, Comunitat Valenciana, España


Busquem una persona per al departament didàctic del Grup editorial Bromera.

Requisits:

·      Coneixements lingüístics avançats.

·      Experiència en la generació de continguts.

·      Bona redacció i expressió en valencià i castellà.

·      Coneixements d’ofimàtica i programes d’autoedició.

·      Experiència en edició i correcció de textos.

·      Capacitat de treball en equip.

Valorarem

·      Coneixements de cultura general.

·      Altres idiomes.

·      Experiència docent.

·      Caràcter resolutiu, dinàmic, acostumat a treballar en projectes, orientat a resultats.

Más información